Get Adobe Flash player

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวการศึกษา

กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 6 ประจำปี 2562 08 กรกฎาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2562 29 เมษายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 98
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ โควตา 29 เมษายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 78
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 26 มีนาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 131
การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ Online ภาคการศึกษาที่2/2561 14 มีนาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 2051
วิธีการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 30 มกราคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 103
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 Portfolio) 30 พฤศจิกายน 2561 ผู้ดูแลระบบ 162
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio 30 พฤศจิกายน 2561 ผู้ดูแลระบบ 154
ประการ เรื่องรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีลาออก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 31 ตุลาคม 2561 ผู้ดูแลระบบ 206