Get Adobe Flash player

ข่าวการศึกษา

กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกเเละเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษาและปฎิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรีเเละระดับบัณฑิตศึกษา 05 ตุลาคม 2564 ผู้ดูแลระบบ 205
ประกาศ ราชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 09 กันยายน 2564 ผู้ดูแลระบบ 191
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา2563 เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) 16 เมษายน 2564 ผู้ดูแลระบบ 207
ประกาศ ราชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีลาออก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 18 ธันวาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ 330
ขั้นตอนการ เพิ่ม/ถอน รายวิชา กรณีที่มีในแผนการเรียน 18 ธันวาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ 229
คู่มือการใช้งานระบบงานบริการนักศึกษาเมนูเพิ่ม/ลด รายวิชา 18 ธันวาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ 263
ประกาศ เรื่องยกเลิกเเละเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา 30 ตุลาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ 320
ประกาศ เรื่องยกเลิกเเละเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี 30 ตุลาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ 285
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีลาออก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 19 สิงหาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ 464