Get Adobe Flash player

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวการศึกษา

กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประเภทการรับเเบบ Portfolio (รอบที่ 1) ประจำภาคการศึกษา 2561 29 พฤศจิกายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประเภทการรับเเบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 23 พฤศจิกายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 9
ประกาศ เรื่องการเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินนการสอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 20 พฤศจิกายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 11
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 06 ตุลาคม 2560 ผู้ดูแลระบบ 60
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง กำหนดการเปิด – ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 19 กันยายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 38
คำสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 19 กันยายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 33
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีลาออก ประจำภากการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 08 กันยายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 58
ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่าย 30 สิงหาคม 2560 ผู้ดูแลระบบ 42
คำสั่ง เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเตรียมงานบริการวิชาการเเละวิชาชีพ 04 สิงหาคม 2560 ผู้ดูแลระบบ 47