Get Adobe Flash player

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวการศึกษา

กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีลาออก ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 02 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ดูแลระบบ 17
รายงานยอดนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ายืนยันสิทธ์ clearing House ในระบบ ทปอ. 26 ธันวาคม 2560 ผู้ดูแลระบบ 42
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประเภทการรับเเบบ Porfolio (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561 25 ธันวาคม 2560 ผู้ดูแลระบบ 311
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประเภทการรับเเบบ Portfolio (รอบที่ 1) ประจำภาคการศึกษา 2561 29 พฤศจิกายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประเภทการรับเเบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 23 พฤศจิกายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 43
ประกาศ เรื่องการเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินนการสอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 20 พฤศจิกายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 46
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 06 ตุลาคม 2560 ผู้ดูแลระบบ 103
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง กำหนดการเปิด – ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 19 กันยายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 61
คำสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 19 กันยายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 59