Get Adobe Flash player

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวการศึกษา

กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 06 ตุลาคม 2560 ผู้ดูแลระบบ 20
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประเภทการรับเเบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 25 กันยายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 32
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง กำหนดการเปิด – ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 19 กันยายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 20
คำสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 19 กันยายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 15
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีลาออก ประจำภากการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 08 กันยายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 27
ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่าย 30 สิงหาคม 2560 ผู้ดูแลระบบ 22
คำสั่ง เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเตรียมงานบริการวิชาการเเละวิชาชีพ 04 สิงหาคม 2560 ผู้ดูแลระบบ 31
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) 11 กรกฎาคม 2560 ผู้ดูแลระบบ 37
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ UUM USM IIUM ประเทศมาเลเซีย เเละ UBD ประเทศบรูไน ประจำปีงบประมาณ 2560 05 เมษายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 139