Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

สถิตินักศึกษา

สถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2550

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2551

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2552

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2553

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2554

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2555

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557
      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 

      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559
      - สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560
      - สรุปจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2561update

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

      สรุปจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตั้งเเต่ พ.ศ. 2552 - 2559 update     

      - สรุปจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตั้งเเต่ พ.ศ. 2552 - 2557